بخش بندی بازار چیست، چگونه انجام می‌شود؟مزایای بخش بندی بازار چیست؟

به زبان ساده بخش بندی بازار، شناسایی بخش‌هایی از بازار است، که با بخش‌های دیگر بازار متفاوت است. این تفاوت در نیازهای مشتریان بالقوه موجود در آن بازار است. بخش بندی بازار به ما کمک می‌کند که نیازهای مشتریان بالقوه در آن بازار را بهتر بشناسیم و در راستای پاسخگویی به آنها بهتر اقدام کنیم. [...]

۱۳۹۶/۷/۱۴ ،۱۵:۰۸:۰۹ +۰۰:۰۰مهر ۹ام, ۱۳۹۶|بازاریابی نوین, مجله مدیران|